آنتـي پرشر Anti Pressure

مشخصات فني آنتي پرشر:
اين محصول با پايه LOW MOLECULAR خطی و مجموعه ای از ADDITIVEهای روان کننده داخلی و خارجی و اصلاح کننده ، مقاوم کننده ، فعال کننده سطحی توليد و با کليه پلی اولفين ها و مواد مهندسی سازگاری دارد.


کاربردها:
اين محصول برای اکثر صنايع پلاستيک اعم از صنايع تزريقی( INJECTION MOLDING) ،بادی( BLOW MOLDING ) ، فيلم ، لوله ، پروفيل ، ورق، EXTRUSION و... کاربرد دارد.


طريقه مصرف:
گرانول مستربچ آنتی پرشر به ميزان 5/0 تا 1 درصد به مواد مصرفی اضافه می شود.


مزايای استفاده از آنتی پرشر:
1- پايين آوردن اصطکاک در سطح سيلندر و مارپيچ و قالب با پليمر افت فشار در ماشين
2- پايين آوردن نقطه ذوب مواد پليمری صرفه جويي در مصرف برق
3- بالا بردن MFI پليمر مصرفی پايين آوردن اصطکاک و افزايش طول عمر ماشين
4- تنظيم آرايش مولکولی پليمر مصرفی سطح صاف و براق محصول
5- سهولت در فرآيند پليمر مذاب افزايش سرعت توليد
6- مقاوم سازی محصول در مقابل عوامل جوی نو ماندن محصول ساخته شده در طول زمان